Våra allmänna villkor

För att läsa en förenklad version av våra villkor kan du använda sektionen “Vanliga Frågor“. 

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Strumpmaskinen. På hela sajten hänvisar termerna “vi”, “oss” och “vår” till StrumpmaskinenStrumpmaskinen erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, engagerar du dig i vår “Service” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (“Användarvillkor”, “Villkor”), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer som refereras häri och / eller är tillgängliga med hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, köpmän och / eller bidragsgivare till innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptans uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

Vår butik är byggd med WooCommerce. De förser oss med den elektroniska e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

 

SEKTION 1 – ONLINE WEBBUTIK VILLKOR

Genom att godkänna dessa användarvillkor garanterar du att du är myndig inom ditt land eller där du bor, om inte så godkänner du att din/dina vårdnadshavare låtit dig använda sidan.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte, och du får inte, i användningen av tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några skadliga program, virus eller någon förstörande kod.

Brott eller överträdelse av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

 

SEKTION 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi reserverar oss rätten att neka service till vem som helst, för vilken anledning som helst, vid vilken tid som helst. 

Du förstår att ditt innehåll (inte inkluderat din kreditkortsinformation), kan överföras okrypterat och involverar (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av vår produkt, användning av produkten eller åtkomst till produkten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken produkten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd av oss.

De rubriker som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

 

SEKTION 3 – NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET AV INFORMATION

Vi ansvarar inte om information som finns tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller snabbare informationskällor. Alla beslut som tas i följd av information som tillhandahållits på denna webbplats sker på egen risk. 

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

 

SEKTION 4 – ÄNDRINGAR GÄLLANDE VÅR SERVICE OCH PRISER

Priserna för våra produkter kan ändras utan förvarning.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan någon typ av meddelande eller förvarning.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några ändringar, prisändringar, avstängning eller upphörande av tjänsten.

 

SEKTION 5 – PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER)

Alla inköp är endast för personligt bruk. Kommersiell användning av våra fysiska eller digitala produkter är strängt förbjuden. Kommersiell användning av grafik som producerats av oss är strängt förbjuden.

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga enbart online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan vara i begränsade mängder och kan endast returneras eller bytas enligt vår Returpolicy.

Vi har gjort allt för att visa så exakt som möjligt färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller prissättning av produkter kan ändras när som helst utan förvarning, enligt vår egen bedömning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta en produkt.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller av oss uppfyller dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

 

SEKTION 6 – NOGGRANNHET FÖR BETALNING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka beställningar du gör hos oss. Vi kan, med ensam behörighet, begränsa eller avbryta de köpta mängder per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som placerats av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring eller avbryter en beställning, kan vi försöka meddela dig genom att kontakta via mejl och / eller faktureringsadress / telefonnummer som angivits vid beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar vara placerade av återförsäljare eller distributörer. Hundini.se

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår Returpolicy.

 

SEKTION 7 – ALTERNATIVA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input.

Du förstår och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg “som de är” och “som tillgängliga” utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi har inget ansvar på något sätt som härrör från eller hänför sig till din användning av valfria tredjepartsverktyg.

All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt och hållet på egen risk och bedömning och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av berörda tredjepartsleverantörer.

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

 

SEKTION 8 – TREDJEPARTS LÄNKAR

Visst innehåll, produkter och tjänster tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje parter.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi ansvarar inte för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och har inte något ansvar för tredje parts material eller webbplatser, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi ansvarar inte för skada eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noga igenom tredjepartens policyer och rutiner och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor angående produkter från tredje part bör riktas till tredje part.

 

SEKTION 9 – ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INSKICK

Om du på vår begäran skickar vissa specifika inlagor (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, vare sig det är online, via e-post, med post, eller på annat sätt (även, “kommentarer”), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och kommer inte vara skyldiga (1) att hålla kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.

Vi får, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bedömer som är olagliga, kränkande, hotande, injurierande, ärekränkande, pornografiska, obscena eller på annat sätt stötande eller kränker någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor .

Du samtycker till att dina kommentarer inte kränker någon rättighet från tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla skadligt eller på annat sätt olagligt, missbrukande eller obscen material, eller innehålla datorvirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget till kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar för kommentarer som du eller någon tredje part har lagt ut.

Observera att alla bilder som skickas till vår verksamhet via våra e-postmeddelanden om granskning kommer att anses vara öppna för användning i våra marknadsförings- och reklamkampanjer. Genom att skicka ett foto till oss ger du oss tillstånd att visa det på vår webbplats, i vår marknadsföring på digitala och tryckta medier och ger oss också tillstånd att distribuera det till tredje parter för användning för våra räkning.

 

SEKTION 10 – PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information genom butiken regleras av vår integritetspolicy.

 

SEKTION 11 – AVVIKELSER, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning) .

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

 

SEKTION 12 – FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förvirra, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionen eller driften av Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att spamma, crawla eller skrapa information; (j) för något obscen eller omoraliskt syfte; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för brott mot något av de förbjudna användningarna.

 

SEKTION 13 – FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte, representerar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, i tid, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi då och då kan ta bort tjänsten under obegränsad tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att meddela dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda tjänsten är på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom som uttryckligen anges av oss) “som de är” och “som tillgängliga” för din användning, utan någon förklaring, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckligt eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för försäljningsbarhet, försäljningsbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.

 

SEKTION 14 – SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att skydda, försvara och oskadliggöra Strumpmaskinen från skada gjord av någon tredje part på grund av eller som uppstår till följd av ditt åsidosättande av dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller med hänvisning, eller ditt brott mot lag eller tredje parts rättigheter.

 

SEKTION 15 – AVSKILJBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa servicevillkor fastställs vara olagliga, ogiltiga eller inte verkställbart, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa villkor för Tjänsten, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för andra kvarvarande bestämmelser.

 

SEKTION 16 – UPPSÄGNING

Parternas förpliktelser och skulder som uppkommit före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor är giltiga om inte du eller vi säger upp dem. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats. Om du enligt vår bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa något villkor eller bestämmelser i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla förfallna belopp till och med datum för uppsägning; och / eller kan följaktligen neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav).

 

SEKTION 17 – HELA AVTALET

Misslyckandet av att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett undantag från en sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa servicevillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med respekt till Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag , vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren). Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den utarbetade parten.

 

SEKTION 18 – GÄLLANDE LAGAR

Dessa servicevillkor och alla separata avtal där vi tillhandahåller dig Tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar.

 

SEKTION 19 – ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten, med full behörighet, att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller Tjänst efter publicering av ändringar av dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

 

SEKTION 20 – KONTAKTINFORMATION

Frågor om de allmänna villkoren ska skickas till oss på kontakt@strumpmaskinen.se.