Vår integritetspolicy

I vår integritetspolicy kan du läsa vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas.

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss (som adress, mobilnummer, mejl etc.) när du exempelvis handlar i webbshoppen. Har vi fått uppgifterna om dig från någon annan berättar vi varifrån vi fått dem vid vår första kontakt med dig.

Vi delar inte dina personuppgifter med andra. De stannar hos oss, utom när vi har avtal med en tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som vi. Exempel på sådan part kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vårt kommunikationsmaterial eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till direktmarknadskommunikation från oss.

Du kan också beställa dem genom att kontakta oss på kontakt@strumpmaskinen.se.

Upphovsrätt
Strumpmaskinen äger rättigheterna till alla bilder, om inget annat anges.