Våra köpvillkor

1. ALLMÄN INFORMATION

Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller när du som konsument (“du”) gör en beställning via www.strumpmaskinen.se och därtill hörande sidor (“Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och aktiebolaget Customprint Sweden AB ( Alias Strumpmaskinen), org.nr. 559438-7457, företagsadress Kalkbruksvägen 17, 619 71 Vagnhärad. Kontaktuppgifter och övrig information om Strumpmaskinen hittar du på Webbplatsen. Villkoren är tillämpliga på alla avtal som du som konsument ingår med Strumpmaskinen.

Samtliga priser på Webbplatsen är i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Är du under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att få beställa hos oss.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar, prisjusteringar och färgavvikelser samt eventuell slutförsäljning. Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella felaktiga priser före och efter att beställningen är behandlad. Eventuella rekommendationer är endast rekommendationer utifrån personliga uppfattningar. Vi arbetar för att våra foton skall vara så representativa som möjligt och överensstämma med verkligheten. Vi kan inte garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Vi ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från tredje part.

Alla försök till bedrägerier polisanmäls och strumpmaskinen förbehåller sig rätten att häva köpet om bedrägeri befaras. Alla varor förblir strumpmaskinens egendom intill dess att full betalning har kommit strumpmaskinen tillhanda.

Dina kontaktuppgifter kommer endast att ses och behandlas av strumpmaskinen och våra samarbetspartners. Dina kontaktuppgifter kommer aldrig säljas eller på annat vis spridas till tredje part utan ditt godkännande.

Alla varor som saluförs och presenteras i nätbutiken finns inne på lager (om inget annat anges). Lagerstatus uppdateras löpande, och vi reserverar oss för mindre avvikelser.

Webbplatsen och dess innehåll ägs av oss eller våra samarbetspartners. Informationen är skyddad bl.a. genom immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Det innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan att vi först skriftligen godkänt detta.

2. BESTÄLLNING & BEKRÄFTELSE

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. När du accepterar Villkoren förbinder du dig att följa dem i sin helhet, du godkänner även tredje parts villkor. Vidare godkänner du och bekräftar att du har tagit del av informationen om personuppgifter och godkänt användningen av cookies.

Genom att du godkänner Villkoren samtidigt som du lägger din beställning uppstår ett bindande avtal mellan strumpmaskinen och dig som kund. I samband med att du lägger din beställning accepterar du även att du blir betalningsskyldig motsvarande orderns totalbelopp. Vid mottagen order skickas automatiskt en orderbekräftelse per e-post till din registrerade e-postadress. Du erhåller i steg ett en preliminär bekräftelse. När ditt paket/produkt är packat och färdigt att levereras, erhåller du sedan i steg två din slutgiltiga orderbekräftelse. Denna orderbekräftelse fungerar även som garantibevis efter fullt erlagd betalning.

Strumpmaskinen reserverar sig från avvikelse i leverans i de fall något varit felaktigt vid tidpunkten för din order. Du kan göra din beställning på Webbplatsen dygnet runt, ditt konstverk påbörjas normalt sett nästkommande arbetsdag.

3. PRISER OCH BETALNING

Strumpmaskinen samarbetar med Klarna AB (org.nr. 556737- 0431) där Klarna AB tillhandahåller flera betallösningar via klarna Checkout. Klarna AB:s tillhandahållande innefattar kortbetalning, faktura, kontofaktura, delbetalning, Klarna Direkt, samt betalning genom internetbank via Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB. När du godkänner strumpmaskinens köpvillkor och betalar med Klarna Checkout, godkänner du även Klarna AB:s villkor. Aktuella villkor hittar du här.

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende på valt betalningssätt.

4. LEVERANS

Leverans sker via post/paket. Vid eventuella förseningar eller annat som inte vi orsakat tar vi fullt avstånd från ansvar.

En normal leveranstid är 5-10 arbetsdagar efter det att du lagt din beställning. Efter helgdagar kan leveranstiden dröja något längre.

5. ÅNGERRÄTT

På grund av att vi på Strumpmaskinen gör skräddarsydda produkter som är utformat efter ditt foto erbjuder vi ingen ångerrätt. Inga undantag sker för REA-varor. Ångerfristen börjar löpa från och med det att du lägger din beställning. Vi förbehåller oss all rätt att neka beställning när som helst, utan angiven anledning.

6. RETUR

På grund av varje produkts individualitet och att den är personligt gjord för dig och ditt foto har vi ingen möjlighet att ta emot returer. Vi förbehåller oss rätten att neka avbrytande av beställning när som helst, utan angiven anledning, detta på grund av att våra designers kan ha påbörjat ditt konstverk.

Felaktig postadress- om du skrivit in en postadress som anses otillräckligt eller felaktig av kuriren ligger ansvaret hos dig. Det är ditt ansvar att se till att rätt information skrivs in för att du ska kunna få bland annat bekräftelsemejl och slutprodukten. Kontakta oss på kontakt@strumpmaskinen.se så snart som möjligt om du upptäcker ett fel i din order.

7. REKLAMATION & FEL I VARA

Det digitala arbetet, själva bilden, kan inte reklameras, ångras eller returneras. Om du inte är nöjd med din produkt eller anser att något inte stämmer ber vi dig i första hand att kontakta vår kundservice på kontakt@strumpmaskinen.se.

Om du fått en trasig eller felexpedierad vara, det vill säga produkt där inte produkten räknas in som något du kan reklamera, vänligen kontakta oss inom 14 dagar, med information om felet (eventuell bild), orsak till reklamation, om produktskador upptäckts samt ditt ordernummer. Fel på produkt som anmärkes på ska ha uppkommit före eller vid leveranstillfället. För fel som uppstår efter leverans kan inte strumpmaskinen eller tredje part hållas skyldig om fel uppstår till följd av kunds oaktsamhet eller ovarsam hantering som ej är förenlig med produktens utformande eller förväntade användning. Vi tillämpar konsumentköplagens (1990:932) reklamationsrätt, vilket ger dig som kund rätt att reklamera en produkt i upp till 3 år, reklamationen skall dock göras inom skälig tid från det att felet upptäckts.

8. ÅTERBETALNING

Återbetalning är dessvärre inte möjligt om du inte använder dig av ångerrätten som måste ske inom 24 timmar från det att du lagt din beställning på webbplatsen. Administrationen av returen utförs av strumpmaskinens kundtjänst. Återbetalningen görs av Klarna AB.

9. COOKIES

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003.

Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.
Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen. På strumpmaskinen.se använder vi följande cookies:

·Sessionscookies (en tillfällig cookie som används endast under en session).

·Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du raderar dem eller de går ut).

·Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

·Tredjepartscookies (cookies som satts från en annan webbplats än den som du besöker).

Vi använder cookies för att förbättra de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt, medan andra cookies förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som plats och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Kan du själv styra användningen av cookies?
Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du ändrar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Vänligen var medveten om att om cookies avaktiveras eller tas bort kanske inte alla funktioner på sidan fungerar på korrekt sätt, till exempel kanske du inte kan besöka vissa delar av vår sida eller du kanske inte kan ta emot individuellt anpassad information när du besöker vår site.

Om du vill ta del av strumpmaskinens fulla Integritetspolicy så finns den att läsa på HÄR. Där finner du de personuppgiftsbehandlingar strumpmaskinen utför, syftet med dessa och vi redogör hur strumpmaskinen arbetar med dataskydd för att säkerställa att våra kunder och medlemmars personuppgifter hanteras med yttersta respekt och varsamhet. Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta oss på kontakt@strumpmaskinen.se.

10. FORCE MAJEURE

Strumpmaskinen ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som strumpmaskinen inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter skall utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar strumpmaskinen dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både du och strumpmaskinen rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

11. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

strumpmaskinen förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden. Alla ändringar av Villkoren kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen). strumpmaskinen rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

12. INTEGRITETSPOLICY
Integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du kan ta del av strumpmaskinens integritetspolicy här.